Jia Ma

Department of Languages, Literatures and Linguistics

Associate Professor

Office: S528 ROSS BLDG.
Phone: (416) 736-2100 Ext: 88748
Emailjiama@yorku.ca

Dr. Ma studies modern Chinese literature, Chinese North American diasporic literature and Chinese history. He takes particular interest in Christian cultural influences on Chinese literature.

More...


Area of Specialization

East Asian Studies

Degrees


Research Interests

Culture and Cultural Studies , Asian/Pacific Studies , Christian culture & Christianity in China , Chinese-North American Diasporic Lit, Comparative Literature

All Publications

Books

Zhongjia wenxue jiaoliu shi (The History of Mutual Influence of Chinese and Canadian Literature).co-editor. Jinan: Shandong Education Press. 2015.

Discerning Truth through Love: A Biography of Bishop K. H. Ting. Boston: Brill USA, Inc. 2012 (co-translated with Liao Suyun, forthcoming)

Lingren•wushi•lieshou-houtang zhuangzong Li Cunxu zhuan (The Biography of Emperor Zhuangzong). co-authored with Richard L. Davis. Beijing: Zhonghua Book Company, November 2009.

Ai shi zhenli - Ding Guangxun zhuan (Biography of Bishop K. H. Ting). Hong Kong: Chinese Christian Literature Council Ltd. 2006

Sheng jing dian gu (The Dictionary of Biblical Allusions in Sino-Western Literature). Shanghai: Xue Lin Press, 2000.

Shizi jia xia de pai huai-Jidu zongjia wenhua he zhongguo xiandai wenxue (Wandering Under the Cross – Christian Culture and Modern Chinese Literature). Shanghai: Xuelin Press, 1995.

Jin wen guan zhi (Selected Works of Modern Chinese Prose). Nanjing: Nanjing U Press, 1991.

Book Chapters

“Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” in The Study of Chinese American Literature and Culture in Cross-Cultural Discourses. Eds. Aimin Cheng & Wenshu Zhao. Nanjing: Nanjing U Press, 2011. Pp. 337-345. 6800 words.

Journal Articles

“Cong lisan dao julong, cong jiekou dao zhijin-jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo de zhuti yanbian (From Separation to Assembly, from Unknotting to Brocading: The Change of Motif in Chinese Canadian Writers’ English Creation),” Taiwan Hong Kong and Overseas Chinese Literature, No. 5, 2010. Pp. 100-104. 9,000 words.

“Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe、shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” Canadian TCSL Journal, No. 4, Volume 1, 2008. 3,400 words.

Xin wudai shi yingwen ban xuyan (Translations of the Introduction of Historical Records of the Five Dynasties by Richard Davis),” Journal of Anhui Normal University (Philosophy and Social Science), No. 3, 2006. Pp. 316-321. 9,600 words.

“Quben shensheng he xinyang de dongzi-jidu zongjia wenhua he zhongguo dangdai wenxue (Approach to the Belief - the Impact of Christian Culture on Contemporary Chinese Literature),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 3, 2004. Pp. 20-24. 8,000 words.

“The Blurred Face of Christ: Christian Culture and Twentieth Century Chinese Literature,” SMT (Swedish Missiological Themes) No.4, 1999. Pp 633-698.

“Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” Religion No.1, 1999, edited by Religious Institute of Nanjing University. Pp. 115-121. 6,000 words.

“Liu xuesheng dui zhongguo wenhua de xuanze quxiang qian tan (Foreign Students’ Choice Current to Chinese and Chinese Culture),” Journal of Nanjing University (Special issue for Research on Higher Education) , No.4, 1997. Pp. 79-80 and 83. 2600 words.

“Lun zhongguo xiandai zuojia de chanhui qingjie (On the Repentant Complex of Modern Chinese Writers),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1996. Pp. 33-40. 8,900 words.

“Xi Chuan Duan Kang Cheng he Shi Zhecun (A Comparative Analysis of Kawabata and Shi Zhecun),” Co-authored with Chen Li, Journal of Yangzhou Teachers College No. 2, 1994. Pp. 43-50. 9,000 words.

“Shilun Mao Dun de xinli fenxi xianshi zhuyi (On Mao Dun’s Psychological Realism),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No.1, 1992. Pp. 12-23. 10,000 words.

“Jian Xianai de xiangtu xiaoshuo (Native Novels of Jian Xianai),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1991. Pp. 96-101. 6,000 words.

“Mao Dun xiaoshuo shijie mian mian guan (On Mao Dun’s Fiction),” Journal of Huzhou Teacher’s College No. 2, 1991. Pp. 28-32. 3,600 words.

“Yaoye de shangdi de mianying-jidujiao wenhua he “wusi” wenxue (The Shadow of God - May 4th Literature and Christian Culture),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No. 4, 1989. Pp. 37-57. 6,800 words.

Ni ning: chao feng de you si (On Mao Dun’s Short Story: Ni Ning),” Huzhou Teacher’s College No. 3, 1989. Pp. 30-33. 3,000 words.

Conference Proceedings

“Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin?-The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s contribution,” 2013 (Conference Proceedings of the Conference L’imaginaire de l’autre - les missionnaires et l’Orient, Arras, France, 3-4 December 2009, forthcoming). 12 pages.

Conference Papers

2011 “Zhong jia wenxue jiaoliu shi beijing xia de jianada huayi lisan wenxue (Chinese Canadian Diasporic Literature in the context of China-Canada Literary Exchange History),” The Fifth Multi-Disciplinary Symposium of Ontario Chinese Professors, July 1-3.

2010 “Jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo zhuti lun (A thematic evaluation of Chinese Canadian Writers' English writing),” International Symposium on Chinese Canadian Literature at York University, Canada. July 23-24.

2009 “Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin? -The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s Contribution,” International conference “Imagination of the other – Missionaries and the East” at the University of Artois, France. December 3-4.

2009 “Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” Conference on Chinese American Literature at Nanjing University, China. July 17-19.

2008 “Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe、shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” The 5th China-Canada TCSL Conference. April 25-26.

2006 “Protestant Christianity in China: Its current situation and its role for the next three decades in Chinese society,” What’s Next Forum, Uppsala, Sweden. September 19-21.

1997 “Jian Lun Ye Ziming de Meng hui xing yi (On the book Meng hui xing yi),” The International Conference on Mao Dun Studies, Beijing, China. July 4-5.

1997 “Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” The International Conference on Religious Culture and Chinese Literature. Baptist University, Hong Kong. March 24-26.

1988 “Mao Dun yanjiu de xin fangfa (New Methods in the Field of Mao Dun’s Studies),” The International Conference on Mao Dun Studies. Xiamen University, China. November 22-23.

Book Reviews

“Shanxia youfeng-dai renzhu jiaoshou de zhuzuo shisan shiji zhongguo de zhengzhi he wenhua weiji (On the Book Wind against the Mountain – On the Crisis of Politics and Culture in Thirteenth – Century China by Richard Davis),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 1, 2004. Pp. 86-87. 2,800 words.

“Lun Ye Ziming de meng hui xing yi (On Ye Ziming’s Biography of Mao Dun),” Mao Dun Study No. 7, 1999, published by Culture & Art Publishing House. 4,200 words.

Current Courses

TermCourse NumberSectionTitleType 
Fall/Winter 2017-2018 AP/CH3820 6.0  Modern and Contemporary Chinese Literature SEMR  
Fall/Winter 2017-2018 AP/CH4050 6.0  Advanced Chinese for Business SEMR  


Dr. Ma studies modern Chinese literature, Chinese North American diasporic literature and Chinese history. He takes particular interest in Christian cultural influences on Chinese literature.

Area of Specialization

East Asian Studies

Degrees

Research Interests:

Culture and Cultural Studies , Asian/Pacific Studies , Christian culture & Christianity in China , Chinese-North American Diasporic Lit, Comparative Literature

All Publications

Books

Zhongjia wenxue jiaoliu shi (The History of Mutual Influence of Chinese and Canadian Literature).co-editor. Jinan: Shandong Education Press. 2015.

Discerning Truth through Love: A Biography of Bishop K. H. Ting. Boston: Brill USA, Inc. 2012 (co-translated with Liao Suyun, forthcoming)

Lingren•wushi•lieshou-houtang zhuangzong Li Cunxu zhuan (The Biography of Emperor Zhuangzong). co-authored with Richard L. Davis. Beijing: Zhonghua Book Company, November 2009.

Ai shi zhenli - Ding Guangxun zhuan (Biography of Bishop K. H. Ting). Hong Kong: Chinese Christian Literature Council Ltd. 2006

Sheng jing dian gu (The Dictionary of Biblical Allusions in Sino-Western Literature). Shanghai: Xue Lin Press, 2000.

Shizi jia xia de pai huai-Jidu zongjia wenhua he zhongguo xiandai wenxue (Wandering Under the Cross – Christian Culture and Modern Chinese Literature). Shanghai: Xuelin Press, 1995.

Jin wen guan zhi (Selected Works of Modern Chinese Prose). Nanjing: Nanjing U Press, 1991.

Book Chapters

“Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” in The Study of Chinese American Literature and Culture in Cross-Cultural Discourses. Eds. Aimin Cheng & Wenshu Zhao. Nanjing: Nanjing U Press, 2011. Pp. 337-345. 6800 words.

Journal Articles

“Cong lisan dao julong, cong jiekou dao zhijin-jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo de zhuti yanbian (From Separation to Assembly, from Unknotting to Brocading: The Change of Motif in Chinese Canadian Writers’ English Creation),” Taiwan Hong Kong and Overseas Chinese Literature, No. 5, 2010. Pp. 100-104. 9,000 words.

“Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe、shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” Canadian TCSL Journal, No. 4, Volume 1, 2008. 3,400 words.

Xin wudai shi yingwen ban xuyan (Translations of the Introduction of Historical Records of the Five Dynasties by Richard Davis),” Journal of Anhui Normal University (Philosophy and Social Science), No. 3, 2006. Pp. 316-321. 9,600 words.

“Quben shensheng he xinyang de dongzi-jidu zongjia wenhua he zhongguo dangdai wenxue (Approach to the Belief - the Impact of Christian Culture on Contemporary Chinese Literature),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 3, 2004. Pp. 20-24. 8,000 words.

“The Blurred Face of Christ: Christian Culture and Twentieth Century Chinese Literature,” SMT (Swedish Missiological Themes) No.4, 1999. Pp 633-698.

“Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” Religion No.1, 1999, edited by Religious Institute of Nanjing University. Pp. 115-121. 6,000 words.

“Liu xuesheng dui zhongguo wenhua de xuanze quxiang qian tan (Foreign Students’ Choice Current to Chinese and Chinese Culture),” Journal of Nanjing University (Special issue for Research on Higher Education) , No.4, 1997. Pp. 79-80 and 83. 2600 words.

“Lun zhongguo xiandai zuojia de chanhui qingjie (On the Repentant Complex of Modern Chinese Writers),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1996. Pp. 33-40. 8,900 words.

“Xi Chuan Duan Kang Cheng he Shi Zhecun (A Comparative Analysis of Kawabata and Shi Zhecun),” Co-authored with Chen Li, Journal of Yangzhou Teachers College No. 2, 1994. Pp. 43-50. 9,000 words.

“Shilun Mao Dun de xinli fenxi xianshi zhuyi (On Mao Dun’s Psychological Realism),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No.1, 1992. Pp. 12-23. 10,000 words.

“Jian Xianai de xiangtu xiaoshuo (Native Novels of Jian Xianai),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1991. Pp. 96-101. 6,000 words.

“Mao Dun xiaoshuo shijie mian mian guan (On Mao Dun’s Fiction),” Journal of Huzhou Teacher’s College No. 2, 1991. Pp. 28-32. 3,600 words.

“Yaoye de shangdi de mianying-jidujiao wenhua he “wusi” wenxue (The Shadow of God - May 4th Literature and Christian Culture),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No. 4, 1989. Pp. 37-57. 6,800 words.

Ni ning: chao feng de you si (On Mao Dun’s Short Story: Ni Ning),” Huzhou Teacher’s College No. 3, 1989. Pp. 30-33. 3,000 words.

Conference Proceedings

“Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin?-The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s contribution,” 2013 (Conference Proceedings of the Conference L’imaginaire de l’autre - les missionnaires et l’Orient, Arras, France, 3-4 December 2009, forthcoming). 12 pages.

Conference Papers

2011 “Zhong jia wenxue jiaoliu shi beijing xia de jianada huayi lisan wenxue (Chinese Canadian Diasporic Literature in the context of China-Canada Literary Exchange History),” The Fifth Multi-Disciplinary Symposium of Ontario Chinese Professors, July 1-3.

2010 “Jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo zhuti lun (A thematic evaluation of Chinese Canadian Writers' English writing),” International Symposium on Chinese Canadian Literature at York University, Canada. July 23-24.

2009 “Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin? -The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s Contribution,” International conference “Imagination of the other – Missionaries and the East” at the University of Artois, France. December 3-4.

2009 “Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” Conference on Chinese American Literature at Nanjing University, China. July 17-19.

2008 “Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe、shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” The 5th China-Canada TCSL Conference. April 25-26.

2006 “Protestant Christianity in China: Its current situation and its role for the next three decades in Chinese society,” What’s Next Forum, Uppsala, Sweden. September 19-21.

1997 “Jian Lun Ye Ziming de Meng hui xing yi (On the book Meng hui xing yi),” The International Conference on Mao Dun Studies, Beijing, China. July 4-5.

1997 “Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” The International Conference on Religious Culture and Chinese Literature. Baptist University, Hong Kong. March 24-26.

1988 “Mao Dun yanjiu de xin fangfa (New Methods in the Field of Mao Dun’s Studies),” The International Conference on Mao Dun Studies. Xiamen University, China. November 22-23.

Book Reviews

“Shanxia youfeng-dai renzhu jiaoshou de zhuzuo shisan shiji zhongguo de zhengzhi he wenhua weiji (On the Book Wind against the Mountain – On the Crisis of Politics and Culture in Thirteenth – Century China by Richard Davis),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 1, 2004. Pp. 86-87. 2,800 words.

“Lun Ye Ziming de meng hui xing yi (On Ye Ziming’s Biography of Mao Dun),” Mao Dun Study No. 7, 1999, published by Culture & Art Publishing House. 4,200 words.


Teaching:

Current Courses

<
TermCourse NumberSectionTitleType 
Fall/Winter 2017-2018 AP/CH3820 6.0  Modern and Contemporary Chinese Literature SEMR  
Fall/Winter 2017-2018 AP/CH4050 6.0  Advanced Chinese for Business SEMR